Jævndøgn

Jævndøgn
De to døgn om året hvor dag og nat er lige lange over hele jorden, forårsjævndøgn cirka 21. marts og efterårsjævndøgn cirka 23. september. Solens bane er lodret over ækvator.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • efterårsjævndøgn — ef|ter|års|jævn|døgn sb., et, efterårsjævndøgn, ene …   Dansk ordbog

  • forårsjævndøgn — for|års|jævn|døgn sb., et, forårsjævndøgn, ene …   Dansk ordbog

  • jævndøgn — jævn|døgn sb., et, jævndøgn, ene, i sms. jævndøgns , fx jævndøgnsstorm …   Dansk ordbog

  • Årstid — Kalenderåret opdeles typisk i 4 årstider forår, sommer, efterår og vinter. På den nordlige halvkugle er disse astronomisk set: 10Forår: forårsjævndøgn til sommersolhverv Sommer: sommersolhverv til efterårsjævndøgn Efterår: efterårsjævndøgn til… …   Danske encyklopædi

  • Nat — 1. Natten er det tidsrum, hvor en given placering peger væk fra solen, og hvor det således er mørkt. Det er nat på lidt under halvdelen af Jordens område på ethvert tidspunkt. Når det er nat på den ene side af planeten, er det dag på den anden… …   Danske encyklopædi

  • Aksel Sandemose — (March 19, 1899 August 5, 1965) was a Danish/Norwegian novelist, born in Nykøbing, Mors Island, Denmark of a Danish father and Norwegian mother. As well as writing, in his early years, he worked as a teacher, journalist, sailor and lumberman in… …   Wikipedia

  • Сандемусе, Аксель — Аксель Сандемусе в 1934 году. Аксель Сандемусе (норв. Aksel Sandemose; при рождении Axel Nielsen …   Википедия

  • Skudår — Grundlaget, for den kalender vi har i dag, er den julianske kalender, der blev indført i 45 før Kristus af Julius Cæsar. Ud fra den forudsætning at et solår er nøjagtigt 3651/4 døgn bestemtes, at man havde 3 år med 365 døgn og et fjerde, skudår… …   Danske encyklopædi

  • Sommertid — Sommertiden fastsættes ved kongelig anordning og bekendtgøres i Lovtidende. Den sidste er nr. 715 af 12. september 1997. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ved sommertidens begyndelse stilles uret en time frem klokken 02.00, og ved …   Danske encyklopædi

  • År — Et år er den tid, det tager jorden at foretage en omkredsning af solen. Jordens nøjagtige omløbstid er 365 dage 6 timer 9 minutter 10 sekunder, hvilket kaldes et siderisk år. Et tropisk middelsolår er 365,2422 døgn målt mellem to på hinanden… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”